• ภาษาไทย
    • English

เทคนิคการย้อมสีแกรมแบคทีเรีย

~~เทคนิคการย้อมสีแกรม
1. หยดสี Crystal violet ลงให้ท่วมรอย smear ทิ้งไว้ 30 วินาที
2. ล้างสีออกด้วยน้ำกลั่นที่ไหลเบาๆ
3. หยดสารละลายไอโอดีนให้ท่วมรอย smear ทิ้งไว้ 30 วินาที
4. ล้างออกด้วยน้ำกลั่นที่ไหลเบาๆ
5. ล้างสีออกด้วย 95% Alcohol ประมาณ 10 ถึง 20 วินาที แล้วล้างออกด้วยน้ำกลั่น
6. ย้อมด้วย Safranin O ทิ้งไว้ 30 วินาที่
7. ล้างออกด้วยน้ำกลั่น
8. วางสไลด์ไว้ให้แห้งสนิทหรือซับด้วยกระดาษทิชชู่
 

รูปภาพเกี่ยวกับบทความ: 
Thai