• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลข้อเขียน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวสมัครงาน - Thu, 01/20/2022 - 02:15

ประกาศผลสอบข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศผลสอบข้อเขียน.pdf46.84 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 11/2564

ข่าวสมัครงาน - Mon, 01/17/2022 - 11:52

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  11/2564   จำนวน  4  อัตรา  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ข่าวสมัครงาน - Mon, 01/17/2022 - 10:28

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/2565   จำนวน  ๒  อัตรา  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) ครั้งที่ 1/65

ข่าวสมัครงาน - Fri, 01/14/2022 - 09:26

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ตำแหน่งวิชาการ) ครั้งที่  1/65 คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 1/2565

ข่าวสมัครงาน - Fri, 01/14/2022 - 08:28

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ 1 อัตรา  สายสนุบสนุน  2 อัตรา  คร้ังที่ 1/2565

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 5/2564

ข่าวสมัครงาน - Fri, 01/14/2022 - 08:20

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คร้ังที่ 5/2564

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคการสอบขัอเขียน ครั้งที่ 2/2564

ข่าวสมัครงาน - Fri, 01/14/2022 - 04:25

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่ 2/2564  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

ข่าวสมัครงาน - Wed, 01/12/2022 - 10:14

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, January 12, 2022 - 17:00 to Saturday, January 22, 2022 - 17:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 5/2564

ข่าวสมัครงาน - Mon, 01/10/2022 - 05:10

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 5/2564

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสัมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ข่าวสมัครงาน - Wed, 01/05/2022 - 04:31

ประกาศรับสัมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ครั้งที่ 7 2564.pdf146.5 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ต่ำกว่า ป.ตรี) คร้ังที่ 5/2564

ข่าวสมัครงาน - Tue, 01/04/2022 - 10:02

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง คร้ังที่ 5/2564

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ป.ตรี) คร้ังที่ 5/2564

ข่าวสมัครงาน - Tue, 01/04/2022 - 09:58

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีรวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและสถานที่การสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คร้ังที่ 5/2564

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่่ 2/2564

ข่าวสมัครงาน - Wed, 12/29/2021 - 09:50

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ครั้งที่่ 2/2564 คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข่าวสมัครงาน - Wed, 12/29/2021 - 09:36

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ผลการสอบข้อเขียน.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, December 29, 2021 - 16:30 to Monday, January 10, 2022 - 16:30

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Wed, 12/29/2021 - 04:57

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่างเทคนิค

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Thu, 12/23/2021 - 09:22

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ครั้งที่ 7 2564.pdf146.5 KB ข่าวสมัครงาน