• ภาษาไทย
    • English

ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกะโสม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เสวนาโจทย์วิจัยชุมชน ประเด็นพืชสาคูการใช้ประโยชน์

วันนี้  ๒๕ ก.ค. ๕๘ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับรศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ว่าที่ร.ต.ปรีชา มณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร, ผู้แทนคณะเทคโนโลยการจัดการ พร้อมทีมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกะโสม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เสวนาโจทย์วิจัยชุมชน ประเด็นพืชสาคูการใช้ประโยชน์ สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พื้นที่ทำงานของ ผศ.พนม อินทฤทธิ์ และทีมบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิลาสีณี โฆษิตชัยวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทโป๋วเอี๋ยน ผู้ผลิตเครื่องสำอางค์แนวออแกนนิค มาร่วมแชร์ประสบการณ์