• ภาษาไทย
    • English

โครงการ แบ่งฝัน ปันยิ้ม 59 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ชื่อโครงการ แบ่งฝัน  ปันยิ้ม ’59 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวัดยางค้อม อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช โดยสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับอบต. ยางค้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ