• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ผศ. ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง​ การผลิตไวน์ทุเรียนน้ำ ให้ผู้ประกอบการไร่ทรัพย์ทวี อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช