• ภาษาไทย
    • English

ผู้​ช่วยศาสตราจารย์​ชไมพร​ เพ็งมาก​ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ​จากภายนอก

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ ได้รับเกียรติจาก​ ผู้​ช่วยศาสตราจารย์​ชไมพร​ เพ็งมาก​ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ​จากภายนอก​ ซึ่งท่านเคยได้รับรางวัลเหรียญ​ทอง​ จากการส่งผลงานผักแผ่น​(Crispy Vegetable Chips)​ เข้าประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ​ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษ​ฐ์ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์​สตรีจากนานาชาติ​ ในงาน​ Korea International​ Women's Inventions 2014 (KIWIE 2014)​ ประเทศเกาหลีใต้​ มาอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร​คณะอุตสาหกรรมเกษตรในการทำผักแผ่น​เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์​ของคณะอุตสาหกรรม​เกษตร