• ภาษาไทย
    • English

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-2564

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัว

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 6 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :  8  มีนาคม 2564 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 9-15 มีนาคม 2564
รายงานตัว:  22-26 มีนาคม 2564

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เนื่องจากเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

  1. อัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูอัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2564

เอกสารที่ต้องอัพโหลด ได้ที่ลิงค์ shorturl.at/tBKQ4

  • ใบแสดงผลการเรียน สแกนเอกสารให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในไฟล์เดียวกัน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น 
  • เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือแฟ้มสะสมผลงาน สแกนเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่เคยได้รับ หรือแฟ้มสะสมผลงาน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น 
  • ความสามารถพิเศษพอสังเขปหมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนบันทึก หากอัพโหลดเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถลบได้

     2.ให้ผู้สมัครเข้าร่วมไลน์กลุ่มของสาขาวิชาที่สมัคร เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดูลิงค์ไลน์กลุ่มได้จากระบบอัพโหลดเอกสารการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ(โควตาพิเศษ)