• ภาษาไทย
    • English

สภาผู้แทนราษฏรและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านสมุนไพร (กัญชา)

การเข้าร่วมรับฟังการหารือระหว่างคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฏรและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านสมุนไพร (กัญชา) ร่วมกับตัวแทน รพ.สต. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนที่สนใจขออนุญาตปลูกกัญชา และตัวแทนจาก​ มทร.ศรีวิชัย​ วข.นศ.​ จำนวน 4 คณะฯ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการใช้ประโยชน์ ในวันที่​ 30​ มีนาคม​ 2564​ ณ โรงพยาบาลทุ่งสง สำหรับคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยคณบดีผศ.​ อภิญญา​ วณิช​พันธุ์​ และ ผศ.ณรงค์ชัย​ ชูพูล ได้ร่วมหารือในประเด็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากใบกัญชาในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม​ ขอบคุณ​ภาพ​ข่าว​ จาก​ ผศ.อภิญญา​ วณิช​พันธุ์