• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 2) 
ประจำปีการศึกษา 2564