• ภาษาไทย
    • English

ฝึกอบรมอาชีพทำขนมเป็นวันที่ 3 เมนูสำหรับฝึกอบรม​ ได้แก่​ ขนมชั้น และข้าวเหนียวแก้ว

15​ ตุลาคม​ 64​ ณ​ ตำบลหลักช้าง ก็ยังมีการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพทำขนมเป็นวันที่ 3 เมนูสำหรับฝึกอบรม​ ได้แก่​ ขนมชั้น และข้าวเหนียวแก้ว ในโอกาสนี้​ ขอบพระคุณวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการทำคุกกี้และเค้ก ผศ.ชไมพร เพ็งมาก และผู้ช่วยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล รวมถึง นายธีระพงค์ หมวดศรี และทีมงาน U2T ตำบลหลักช้าง โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ ที่ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ