• ภาษาไทย
    • English

ถ่ายทอดกลเม็ดเคล็ดลับในการทำปลาดุกร้า ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบลหลักช้าง

กิจกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าปลาดุกเป็นปลาดุกร้า โครงการ u2t ตำบลหลักช้าง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากคุณศรีนวล ทับทอง เจ้าของผลิตภัณฑ์ “ ศรีนวลปลาดุกร้าอินเตอร์” มาเป็นที่ปรึกษาถ่ายทอดกลเม็ดเคล็ดลับในการทำปลาดุกร้า ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบลหลักช้าง​ อำเภอช้างกลาง​ จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ ไปรับชมบรรยากาศและหน้าตาของผลิตภัณฑ์กันได้เลยค่