• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการ ร่วมกับบุคลากรของคณะฯ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการ ร่วมกับบุคลากรของคณะฯ ลงพื้นที่อบรมโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเครื่องดื่ม “เวนิกาไซเดอร์

ผศ.ชไมพร เพ็งมาก​ หัวหน้างานบริการวิชาการ​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่​ 30 พฤษภาคม​ 2562​ ผศ.ชไมพร เพ็งมาก​ หัวหน้างานบริการวิชาการ​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้การทำอาหารความหวาน​ ประกอบด้วย​ข้าวยำเครื่องคลุก ขนมกล้วย ขนมเผือก ขนมฝักทอง​ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประชารัฐบำรุง2​ อำเภอป่าพะยอม​

บุคลากรงานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมโครงการการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย โดย ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ลงพื้นที่อบรมโครงการการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร(GHP) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กะปิ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย พบผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย พบผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช​ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อเยี่ยมชมสถานที่การผลิตเครื่องแกง สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์กลุ่มในโครงการ RUTS คิดบวกดี ทุ่งสง: วัฒนธรรมชานชาลาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คลีนิคเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการจัดการ

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 คลีนิคเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า “โครงการพัฒนาและยกระดับสิ้นค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ ทุ่งใหญ่

งานวิจัย โดยมี ผศ ณรงค์ชัย ผศ.ดร.น้อมจิตต์. อ สุวิจักขณ์ ลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตร ลานสกา

งานวิจัย  โดยมี ผศ ณรงค์ชัย ผศ.ดร.น้อมจิตต์.    อ สุวิจักขณ์ ลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตร ลานสกา เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การจัดเวทีชาวบ้าน เพื่อเสนอโครงการเกี่ยวกับมังคุด  เวทีกลุ่ม มีความเสนอกิจกรรมด้านการแปรรูป มีกิจกรรม ดังนี้ มังคุดกวน ไวน์มังคุด มังคุดผง เป็นต้น  โดยมุ่งเน้นใช้มังคุดตกเกรด เป็นโครงการที่กรมวิชาการเกษตร.

ฝ่ายวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี วข.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี วข.นครศรีธรรมราช นำคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พบคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้นำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการผลิตโกโก้ ที่ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อพูดคุยสอบถามข้อมู

สภากัญชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งประเทศไทย นำโดยนายกสนธยา โปอินทร์ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เมื่อวัน 15 พฤษภาคม 2562 สภากัญชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งประเทศไทย นำโดยนายกสนธยา โปอินทร์ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ รองสภากัญชาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกฎหมาย และประโยชน์ของกัญชากับการมีส่วนร่วมของประชาช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ จินา รองสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงพยาบาลบ้านนาสาร ซึ่งในงานครั้งนี้ได้เ

ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เพื่อให้ข้อมูลและปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ​ ของกลุ่ม เช่น น้ำผึ้ง น้ำมันมะพร้าว จิ้งหรีด และปลาดุก เป็นต้น เพื่อการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชน​ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชั

คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด ณ ห้องประชุม AG11 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย