• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

ลงพื้นที่กลุ่มเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนบ้านนาแยะใต้ และกลุ่มเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ราย ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจาก สกสว.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าพบผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์

วันที่ 21 กันยายน 2562​ ที่ผ่านมา ผศ.ดร.

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562​ ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีและคณาจารย์ ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะผู้บริหารสหกรณ์โคนมพัทลุง เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการงานวิจัยร่วมกันในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย คณะที่ปรึกษา ผศ.ดร.

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านหนองยูง​ อำเภอทุ่งใหญ่​

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ ร่วมกับคณะเทคโนโลยี​การ​จัดการ​ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านหนองยูง​ อำเภอทุ่งใหญ่​ จังหวัดนคร​ศรี​ธรรมราช​ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ​การทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า​ เห็ดทอด​ และแหนมเห็ด​ ระหว่างวันที่​ 11-12​ กันยายน​

งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร ร่วมด้วย ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน, ผศ. ดวงเดือน สงฤทธิ์ และผศ.

งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย อาจารย์อรอุมา สำลี และอาจารย์เย็นจิตร นาคพุ่ม จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการคำนว

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทีมคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีมอาหารทีม 2 มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ ณ กลุ่มหมูฝอยพรรณี กลุ่มผู้ประกอบการสวนสละลุงวัต อำเภออ่าวลึก และกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องแกงร่วมใจ อำเภอ

คณะทีมที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารทีม 2

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะทีมที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารทีม 2 ภายใต้การนำของหัวหน้าทีม ผศ.ดร.

คณะอุตสากรรมเกษตร ร่วมงานฐานะภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย

วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร. อภิญญา วณิชพันธ์  คณบดีคณะอุตสากรรมเกษตร  ผศ.ดร.