• ภาษาไทย
    • English

ด้านการบริหารองค์กร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

13​ สิงหาคม​ 2563​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา​ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา​ 2562 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ​ จำนวน​ 3​ ท่าน​ ราย​ รศ.จารุยา​ ขอพลอยกลาง​ รองอธิการบดีประจำวิทยาเข

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประชุมแผนฟื้นฟู

เข้าพบสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณสุธรรม บำรุงภักดิ์

17 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 6

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6

สารจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สารจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "เราต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ"

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและสบู่เหลวให้กับโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและสบู่เหลวให้กับโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อลดการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1

สอนการเย็บหน้ากากผ้าแบบต่าง ๆ ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ ตึก AG คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ชไมพร เพ็งมาก หัวหน้างานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย สอนการเย็บหน้ากากผ้าแบบต่าง ๆ ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ ตึก AG คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระหว่างวันที่ 6,9 และ 16 มีนาคม 2563 โดยบุคลากรและนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ลงมือทำหน้ากากผ้าสำหรับใช้เอง เพื่อลดการใช้หน้า

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่จัดกิจกรรม การเข้าแถวเคารพธงชาติ โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน

วันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับกลุ่มเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีได้เป็นตัวแทนในการนำ

ถ่ายทำวิดีทัศน์​ การเรียนการสอนในรายวิชา​ "เทคโนโลยี​ชีวภาพ​กับอาหารหมัก"

28​ กุมภาพันธ์​ 2563​ บุคลากรคณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ นำโดย​ ดร.สายใจ​ แก้วอ่อน​ ดร.ธณิกานต์​ ธรสินธุ์​ คุณอรรถพล​ พรหมทอง​ และคุณดวงชีวัน​ มนตราลักษณ์​ เดินทางไปยัง