• ภาษาไทย
    • English

ด้านการบริหารองค์กร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติจากนายสุธรรม บำรุงภักดิ์ สาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติจากนายสุธรรม บำรุงภักดิ์ สาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มาให้

ติดตามรับฟังข่าวสารของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กับ #คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในเวลา15:10-16:00น. สวททุ่งสง 97.0Mhz

ติดตามรับฟังข่าวสารของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  กับ #คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร        
ในเวลา15:10-16:00น. #สวททุ่งสง 97.0Mhz
สามารถฟังผ่านแอปพลิเคชั่น ในระบบเอ็นดรอยได้

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ศุภชัย ดำคำ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ผศ.ทิพวรรณ ทองเจือ และ นส.พ.สิริศักดิ์ ชีช้าง ณ ห้องประชุม AG 21 และ AG 11

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  ค

ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อหารือการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ

ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อหารือการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ วันพฤหัสบดี ที่ 20มิย.2562 ณ ห้องประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ฝ่ายวิชาการและวิจัย​ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ​ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ ​มทร.ศรีวิชัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย​ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ​ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ ​มทร.ศรีวิชัย ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21: กิจกรรมย่อยที่ 2  วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562​ ณ ห้องประชุม AB​ 306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วมให้ข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติ​ในริ้วขบวนงานมหรสพสมโภช

วันอังคารที่ 28​ พฤษภาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 16.00น.

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ ม​ทร.​ศรี​วิชัย​ จัด​ประชุม​คณะกรรมการ​ประ​จำคณะ​อุตสาหกรรม​เกษตร​ ครั้ง​ที่​ 3/2562​

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ ม​ทร.​ศรี​วิชัย​ จัด​ประชุม​คณะกรรมการ​ประ​จำคณะ​อุตสาหกรรม​เกษตร​ ครั้ง​ที่​ 3/2562​ เพื่อพิจารณาเห็นชอบเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม​อาหาร​และ​บริการ​  ในวันพุธ​ที่​ 29​ พฤษภาคม​ 2562​ ณ​ ห้องประชุม​คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ห้องประชุม​ 922​ มทร.ศรีวิชัย​ ไสใหญ่

ผศ.ดร. อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมพร้อมกับตัวแทนบุคลากรหน่วยงานภายใน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร. อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมพร้อมกับตัวแทนบุคลากรหน่วยงานภายในมทร.ศรีวิชัย​ วิทยาเขตนคร​ศรี​ธรรมราช​ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการกุศลหารายได้ “มทร.ศรีวิชัย มินิ-ฟันรัน วิ่งให้สุดหยุดที่เธอ” ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ฝ่ายวิชาการและวิจัย​ ร่วมกับสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์​อุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรี​วิชัย​ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุง​หลักสูตร​

วันพุธที่​ 22​ พฤษภาคม​ 2562​ ฝ่ายวิชาการและวิจัย​ ร่วมกับสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์​อุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรี​วิชัย​ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุง​หลักสูตร​ การจัดการ​อุตสาหกรรม​อาหาร​และ​บริการ​ โดยมีคณะกรรมการ​ผู้ทรงคุณวุฒิ​จากหน่วยงานต่างๆ​ ได้แก่​ ผศ.ธงชัย​ พุฒทองศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นั