Get Adobe Flash player
 • ภาษาไทย
 • English

ยินดีต้อนรับ...............สู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

aa

ข่าวประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 3 weeks 5 days ago

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: IMG-GT UNINET FORUM & COUNCIL MEETING

Thu, 06/01/2017 - 08:56
IMG-GT UNINET FORUM & COUNCIL MEETING รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักสาคร และรองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง ได้เข้าร่วมประชุม IMG-GT UNINET FORUM & COUNCIL MEETING ณ SYIAH KUALA UNIVERSITY เมืองBANDA ACEH ประเทศอินโดนีเซีย ในระ

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

Mon, 05/22/2017 - 17:24
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia (USM) ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น ณ Universiti Sains Malaysia (USM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในเชิงวิชาการของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและเพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กรตามมาตรฐานสากล โดยได้จัดพิธีเปิดขึ้นในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย read more

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

Fri, 05/19/2017 - 16:32

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  1.  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  2.  สำเร็จระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาสื่อสารมวลชน
 • สาขาประชาสัมพันธ์
 • สาขาบริหารธุรกิจ
 • สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
  1.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และสามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  2.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
  4.  มีความสามารถในการเขียนโครงการ จัดประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  5.  มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 1. ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ สวพ.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 19, 2017 - 16:30 to Friday, June 16, 2017 - 16:30

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Fri, 05/19/2017 - 16:29

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 2.ประกาศรับรปภ.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 19, 2017 - 16:30 to Friday, June 16, 2017 - 16:30

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของ Vishwakarma Institute เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย

Tue, 05/16/2017 - 09:32
         ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า Vishwakarma Institute เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information Technology (VIIT) โดยพิจารณาลดค่าเล่าเรียนลงครึ่งหนึ่งให้แก่นักศึกษา ขณะที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักศึกษา          ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยัง

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับ Prof. Dr. Ambigapathy Pandian จาก UNIMAS ประเทศเมเลเซีย

Tue, 05/09/2017 - 12:42
 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ นำโดย ผศ.กันทริน  รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาววีรวรรณ  อำภา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ได้ต้อนรับ Prof. Dr.

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับคณะอาจารย์จาก School of Information Management and Computer Duta Bangsa Surakarta, Indonesia (STMIK)

Wed, 05/03/2017 - 16:14
 ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 กองวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ผศ.ดร.กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ต้อนรับตัวแทนจาก Schoo

read more

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน คณะบริหารธุรกิจ

Tue, 04/25/2017 - 09:30

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการทรุพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน ณ ตึก 63 อาคารเฉลิมพระเกียนติ 72 พระชนมพรรษา ชั้น 1 โดยในโครงการมีการสาธิตการทำขนมไทยต่างๆ และการทำสลัดโร พูดได้ว่าอิ่มกันทั่วหน้าเลยครับ

 

ประมวลภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการข่าวกิจกรรมนักศึกษาDate: Tuesday, 25 April, 2017 - 09:15

ประชาสัมพันธ์-คณะวิทยาศาสตร์ฯ: ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหมอพื้นบ้านภาคใต้

Mon, 04/10/2017 - 15:15

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหมอพื้นบ้านภาคใต้
ในการประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 31 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
วันที่ 27 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: เชิญร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดฯ

Fri, 04/07/2017 - 09:19
 ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กำหนดจัดการประกวดภาพถ่าย "Thailand in Your Mind" ผ่านสื่อออนไลน์ และกำหนดรับสมัครผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 30 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thailandinyourmind.com ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายฯ กลับไปยัง โทรสารหมายเลข 0 5328 3740 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประกาศผลการคัดเลือกผลงานบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (SILK 2017)

Fri, 03/31/2017 - 11:19
 ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (SILK 2017) ณ Uiversiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับคณะจาก Universiti Teknologi MARA

Fri, 03/31/2017 - 11:08
 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ต้อนรับคณะจาก Universiti Teknology MARA (UiTM) เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้ถือโอกาสนี้มาประชาสัมพันธ์การจัด International conference and Competition on Teaching and Learning (i-TeLearN) 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจาย์กันทริน  รักษ์สาคร เข้าร่วมในการต้อนรับดังกล่าว read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universitas Bengkulu

Fri, 03/31/2017 - 09:55
 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารจากคณะเกษตรศาสตร์ Universitas Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ทองเจือ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการต้อนรับดังกล่าว    

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์

Wed, 03/29/2017 - 15:25

 ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 4,100 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

Thu, 03/23/2017 - 14:10
    ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 22 หลักสูตร

Pages