Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ยินดีต้อนรับ...............สู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

aa

ข่าวประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 2 weeks 2 days ago

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

Tue, 08/01/2017 - 15:43

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-170801154933.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, August 1, 2017 - 15:45 to Thursday, August 31, 2017 - 15:45

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วิศวฯ ร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

Thu, 07/27/2017 - 10:29
Body: 

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 12 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วิศวฯ ร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

Thu, 07/27/2017 - 10:29
Body: 

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 12 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: พระครูธรรมสาธก บรรยายธรรมให้แก่นักศึกษาคณะวิศวฯ

Tue, 07/25/2017 - 08:38
Body: 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังวินัย ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายธรรม โดย พระครูสุธรรมสาธก เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย เจ้าอาวาสวัดธรรมมาราม (นาปด) จ.ตรัง เป็นพระครูวิทยากร บรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รู้รัก สามัคคี เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีธรรมมะนำทางในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

Thu, 07/20/2017 - 11:16

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-170720102258.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, July 20, 2017 - 11:15

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนากำลังคนระบบขนส่งทางราง

Tue, 07/18/2017 - 10:45
Body: 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ระบบขนส่งทางรางในเขตภูมิภาคอาเซียน ให้แก่บุคลากรกลุ่มระบบทางราง 9 มทร. โดยมี คุณดิสพล  ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง ทิศทางอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยในแผนพัฒนา 20 ปี ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศววิทยา มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: โครงการแห่เทียนพรรษา คณะบริหารธุรกิจ

Mon, 07/17/2017 - 12:11

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันจัดโครงการแห่เทียนพรรษาขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และรวมกันแห่เทียนพรรษาจากคณะบริหาณธุรกิจ ไปยังวัดสระเกษ กันอย่างสนุกสนาน

ที่มาข้อมูล:  คณะบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอเมชั่นสัญจร 2017"

Thu, 07/13/2017 - 08:15

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอเมชั่นสัญจร 2017"

วันที่ 22-23 ก.ค.2560
- หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หัวข้อเกี่ยวกับขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
- หัวข้อเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์

ท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ได้ตามกำหนดการค่ะ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอเมชั่นสัญจร 2017"ข่าวประชาสัมพันธ์Date: Thursday, July 13, 2017 - 08:15

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย แห่เทียนพรรษาถวายวัดแจ้ง อ.เมือง สงขลา

Wed, 07/12/2017 - 16:38
Body: 

รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากว่า 200 คน ร่วมแห่เทียนพรรษา โดยมีขบวนกลองยาวจากชมรมกลองยาวของวิศวฯ นำขบวนแห่จากอาคารศรีวิศววิทยาไปยังวัดแจ้ง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระสงฆ์ เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 ตำแหน่ง

Fri, 07/07/2017 - 15:02

รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

2.เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, July 7, 2017 - 15:00 to Tuesday, August 1, 2017 - 04:30

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: การสมัครเข้าร่วม Programs A&B 2017-2 (Spring 2018)

Fri, 06/30/2017 - 10:47
 ด้วย University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วม Programs A&B 2017-2 (Spring 2018) สำหรับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก (UMAP) แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://umap.org/programs/a_b/ และ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://umap.org/forstudents/#application-procedure

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน

Mon, 06/26/2017 - 09:41

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.๒๕๓๕

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านประหยัดพลังงาน230.42 KB PDF icon ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน210.46 KB PDF icon คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการภายในองค์กร131.7 KB PDF icon ผลการดำเนินงาน608.64 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการ The Taiwan Thailand Higher Education Forum และทำความร่วมมือทางการศึกษากับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUSI) ณ ประเทศไต้หวัน

Tue, 06/20/2017 - 15:22
 ในวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ The Taiwan Thailand Higher Education Forum และทำความร่วมมือทางการศึกษากับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUSI) ณ ประเทศไต้หวัน read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์โครงการ 3rd AUAP Students English Speech Competition

Tue, 06/20/2017 - 09:59
 ด้วย AUAP มีหนังสือเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3rd AUAP Students English Speech Competition ในระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail; auapheadquarter1995@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 0857687474 

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: พิธีต้อนรับพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ประจำภาคการศึกษา1/2560

Mon, 06/19/2017 - 15:15
 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดพิธีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 4 คน ที่เดินทางมาฝึกสอนภาษาจีนยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ของดให้บริการที่ตึกสำนักวิทยฯ โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์

Mon, 06/19/2017 - 09:34

     เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45  สงขลาเกมส์  โดยได้ตั้งเป็นศูนย์ Press Center อำนวยความสะดวกในการประมวลผลการแข่งขันและเป็นศูนย์สื่อมวลชน ในช่วงวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560   ทำให้การเข้า-ออก บริเวณอาคาร ไม่สะดวกในการติดต่อใช้บริการ  จึงขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ 074317100 ต่อ 3030 , 074802490 , IPPHONE 3920
 

Pages