• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมทำบุญคณะ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมทำบุญคณะ  และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อก ชั้น 2 หน้าห้องสโลป