• ภาษาไทย
    • English

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ บายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ บายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์