• ภาษาไทย
    • English

นายธีระพงค์ หมวดศรี นักวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่3และชั้นปีที่4 เข้าร่วมงานแสดงสิ้นค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๖๐

นายธีระพงค์ หมวดศรี นักวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่3และชั้นปีที่4 จำนวน ๑๒ คน เข้าร่วมงานแสดงสิ้นค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๖๐ (WORLD HAPEX 2017) ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ Conference room ๒ อาคาร Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์