• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าดอกดาวเหลืองจำนวน 1,000 ต้น ณ บริเวณทางเข้าคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าดอกดาวเหลืองจำนวน 1,000 ต้น ณ บริเวณทางเข้าคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และใช้ประดับในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยดอกไม้ดังกล่าวจะออกดอกและบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป นอกจากนั้นกิจกรรมดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจภายในคณะฯ อีกด้วย