• ภาษาไทย
    • English

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานวิทยาเขต พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการอธิการบดี เป็นประธานเปิดกล่าว และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย