• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างบริการ 1 อัตรา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ข่าวสมัครงาน - Wed, 03/09/2022 - 08:05

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างบริการ 1 อัตรา  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ-คณะวิทย์ประมง.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 9, 2022 - 15:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ภาคการสอบข้อเขียน

ข่าวสมัครงาน - Tue, 03/08/2022 - 10:37

                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นทุ่งใหญ่    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ภาคการสอบข้อเขียน  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการราชบุคคล

ข่าวสมัครงาน - Thu, 02/24/2022 - 03:23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)  เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการราชบุคคล

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon ประกาศข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Thu, 02/24/2022 - 02:16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-1-อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, February 24, 2022 - 09:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คร้ังที่ 2/2565

ข่าวสมัครงาน - Wed, 02/23/2022 - 04:42

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-คณะสัตวแพทยศาสตร์: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ข่าวสมัครงาน - Wed, 02/23/2022 - 04:42

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ168.34 KB

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ คร้ังที่ 3/2565

ข่าวสมัครงาน - Tue, 02/22/2022 - 07:48

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  รับสมัครบุคคลเพื่่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 3/2565

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2565

ข่าวสมัครงาน - Mon, 02/21/2022 - 09:45

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่ 1/2565  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ

ข่าวสมัครงาน - Mon, 02/21/2022 - 09:02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศชื่อผูัมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, February 21, 2022 - 13:30

รับสมัครงาน-คณะสัตวแพทยศาสตร์: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ข่าวสมัครงาน - Mon, 02/21/2022 - 06:51

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon 21022565.pdf149.98 KB

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Mon, 02/21/2022 - 06:48

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, February 21, 2022 - 13:45

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2565

ข่าวสมัครงาน - Thu, 02/17/2022 - 09:52

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  1/2565  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการสรรหาเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 2/2565 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ข่าวสมัครงาน - Thu, 02/17/2022 - 08:30

                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  คร้ังที่ 2/2565

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล