• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Fri, 07/01/2016 - 03:28

ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัย 
ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 
และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 นั้น ผลปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายชื่อดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Fri, 07/01/2016 - 03:24

ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 นั้น ผลปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายชื่อดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวสมัครงาน - Thu, 06/30/2016 - 13:34

             ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon vet30062559_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 3

ข่าวสมัครงาน - Thu, 06/30/2016 - 13:31

          ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน  1 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

ข่าวสมัครงาน - Tue, 06/28/2016 - 10:18

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  คลิ๊กที่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัคร อาจารย์จ้างสอน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Mon, 06/27/2016 - 10:27

รับสมัครอาจารย์ ป.โท สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon พัฒนาการเกษตร276.pdf92.32 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศร๊ธรรมราช

ข่าวสมัครงาน - Mon, 06/27/2016 - 07:49

           ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา  นั้น 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวสมัครงาน - Mon, 06/27/2016 - 07:45

 ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา นั้น 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ประจำสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Fri, 06/17/2016 - 09:02

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ประจำสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

เอกสารประกอบ: PDF icon รายละเอียดประกาศ

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวสมัครงาน - Fri, 06/17/2016 - 01:31

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon IMG_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, June 17, 2016 - 08:30 to Friday, June 24, 2016 - 08:30

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ข่าวสมัครงาน - Fri, 06/17/2016 - 01:28

ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon IMG.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, June 17, 2016 - 08:30 to Friday, June 24, 2016 - 08:30

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาระบบสาระ

ข่าวสมัครงาน - Wed, 06/15/2016 - 08:29

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาระบบสาระสนเทศ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon บริหารสาระ.pdf92.62 KB ข่าวสมัครงาน