• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ศูนย์บ่มเพาะฯ: เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ข่าวสมัครงาน - Fri, 06/10/2016 - 12:26
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อและวันที่รายงานตัวเข้าทำงานของผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2559 

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศร๊ธรรมราช

ข่าวสมัครงาน - Wed, 06/08/2016 - 07:16

            ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙   รายละเเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข่าวสมัครงาน - Tue, 06/07/2016 - 06:55

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, June 7, 2016 - 14:00 to Thursday, June 30, 2016 - 14:00

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวสมัครงาน - Mon, 06/06/2016 - 03:04

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังไฟล์แนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon 2016_06_06_09_45_02.pdf309.37 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Fri, 06/03/2016 - 09:53

ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และตำแหน่งพนักงานประจำตึก ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นั้น ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายชื่อดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ข่าวสมัครงาน - Fri, 06/03/2016 - 09:48

ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า และตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นั้น ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายชื่อดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2

ข่าวสมัครงาน - Wed, 06/01/2016 - 12:04

ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon ประกาศรับสมัครPDF icon ใบสมัครข่าวสมัครงาน/ผล

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ประจำสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว

ข่าวสมัครงาน - Wed, 06/01/2016 - 04:06

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ประจำสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว

เอกสารประกอบ: PDF icon รายละเอียดประกาศ

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ข่าวสมัครงาน - Mon, 05/30/2016 - 08:54

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบภาษาอังกฤษ  และภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข่าวสมัครงาน - Thu, 05/26/2016 - 08:21

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  วุฒิป.โท สาขาการบัญชี  ประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, May 26, 2016 - 15:15 to Tuesday, May 31, 2016 - 15:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการสัตวแพทย์

ข่าวสมัครงาน - Tue, 05/24/2016 - 06:48

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการสัตวแพทย์

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Tue, 05/24/2016 - 04:12

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งที่ 1 ช่างไฟฟ้า คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ตำแหน่งที่ 2 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ คุณวุฒิ ปริญญาตรี

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon ประกาศรับสมัครPDF icon รายละเอียดแนบท้ายประกาศข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Tue, 05/24/2016 - 03:53

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งที่ 1  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ตำแหน่งที่ 2  พนักงานประจำตึก คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon ประกาศรับสมัครPDF icon รายละเอียดแนบท้ายประกาศข่าวสมัครงาน/ผล