• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Fri, 02/19/2016 - 05:03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

- ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี (6ปี) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งที่ 2 นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 1อัตรา

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ข่าวสมัครงาน - Tue, 02/09/2016 - 10:57

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (สายวิชาการ) จำนวน ๔๒ อัตรา คลิ๊กที่นี่ 

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ข่าวสมัครงาน - Tue, 02/09/2016 - 10:57

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (สายวิชาการ) จำนวน ๔๒ อัตรา คลิ๊กที่นี่ 

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Mon, 02/08/2016 - 09:36

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ รับสมัครอาจารย์พัฒนาการเกษตร

ข่าวสมัครงาน - Mon, 02/08/2016 - 03:10

มทร.ศรีวิทชัย ไสใหญ่ รับสมัครอาจารย์พัฒนาการเกษตร 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon พัฒนาการเกษตร 8.pdf92.34 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Wed, 02/03/2016 - 04:17

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลสอบอาจารย์ 4 ตำแหน่ง

ข่าวสมัครงาน - Mon, 02/01/2016 - 02:31

มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ ประกาศผลสอบอาจารย์ 4 ตำแหน่ง

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลสอบอาจารย์ ๔ อัตรา 1.pdf47.47 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัคร อาจารย์จ้างสอน 2 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Fri, 01/29/2016 - 02:51

รับสมัครอาจารย์การจัดการ ๒ ตำแหน่ง

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize การจัดการ 2 ต29.pdf96.06 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์

ข่าวสมัครงาน - Sat, 01/23/2016 - 16:03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดการ วันที่ สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาทางด้านสัตวแพทย์

ข่าวสมัครงาน - Thu, 01/21/2016 - 02:03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาทางด้านสัตวแพทย์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Wed, 01/20/2016 - 12:42

ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

ข่าวสมัครงาน - Wed, 01/13/2016 - 09:36

สำนักงานวิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon IMG.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, January 13, 2016 - 16:30 to Monday, January 18, 2016 - 16:30

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครอาจารย์ 4 ตำแหน่ง

ข่าวสมัครงาน - Mon, 01/11/2016 - 02:23

รับสมัครอาจารย์การจัดการ 4 ตำแหน่ง

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัคร 4 ตำแหน่ง 11.pdf96.91 KB ข่าวสมัครงาน