• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Thu, 01/07/2016 - 11:54

ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Thu, 01/07/2016 - 11:46

ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ข่าวสมัครงาน - Fri, 12/18/2015 - 08:18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสอบ พนักงานราชการ  ต.นักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, December 18, 2015 - 15:15 to Thursday, December 31, 2015 - 15:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

ข่าวสมัครงาน - Fri, 12/18/2015 - 05:05

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและภาษาอังกฤษ) ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

ข่าวสมัครงาน - Fri, 12/18/2015 - 05:05

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและภาษาอังกฤษ) ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและหรือปฏิบัติ) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

ข่าวสมัครงาน - Fri, 12/18/2015 - 05:01

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ข้อเขียนและหรือปฏิบัติ)  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและหรือปฏิบัติ) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

ข่าวสมัครงาน - Fri, 12/18/2015 - 05:01

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ข้อเขียนและหรือปฏิบัติ)  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครอาจารย์ การจัดการ 2 ตำแหน่ง

ข่าวสมัครงาน - Tue, 12/15/2015 - 08:35

รับสมัครอาจารย์การจัดการ 2 ตำแหน่ง

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize การจัดการ 2 ต.pdf96.05 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Wed, 12/09/2015 - 08:28

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ข่าวสมัครงาน - Tue, 12/08/2015 - 07:18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon จนท..pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Tue, 12/08/2015 - 02:51

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต.นักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รับสมัครพนง.ราชการ 1.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวสมัครงาน - Wed, 12/02/2015 - 02:40

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดการประกาศ

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๕๘

ข่าวสมัครงาน - Mon, 11/30/2015 - 02:08

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่