• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว และ เลื่อนวันที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน

ข่าวสมัครงาน - Fri, 02/11/2022 - 07:25

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว และ เลื่อนวันที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ข่าวสมัครงาน - Tue, 02/08/2022 - 09:23

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ เพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ครั้งที่ 1/2565 คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน

ข่าวสมัครงาน - Tue, 02/08/2022 - 03:34

                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการสรรหาเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สายสนับสนุน 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

ข่าวสมัครงาน - Fri, 02/04/2022 - 09:40

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  1/2565

read more

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหนน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Wed, 02/02/2022 - 03:19

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหนน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัด สนง.วข.นครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2/2565

ข่าวสมัครงาน - Fri, 01/28/2022 - 10:26

                   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มีความประสงค์  จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง สายสนับสนุน คร้ังที่ 1/2565

ข่าวสมัครงาน - Thu, 01/27/2022 - 09:32

                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง สายสนับสนุน คร้ังที่ 1/2565 (3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา)

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Thu, 01/27/2022 - 08:05

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ครั้งที่ 1 2565.pdf135.01 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวสมัครงาน - Wed, 01/26/2022 - 03:20

ประกาศผลการสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ผลสรรหา จนทบริหาร.pdf35.53 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Mon, 01/24/2022 - 08:58

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลาเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ข่าวสมัครงาน - Mon, 01/24/2022 - 05:25

ประกาศรับสมัครบุคคลาเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ครั้งที่ 1 2565.pdf135.01 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Fri, 01/21/2022 - 06:45

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา