• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ข่าวสมัครงาน - Wed, 09/30/2015 - 08:33

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวสมัครงาน - Wed, 09/30/2015 - 03:39

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, 30 September, 2015 - 10:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ข่าวสมัครงาน - Tue, 09/29/2015 - 10:12

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, 29 September, 2015 - 17:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าวสมัครงาน - Mon, 09/28/2015 - 07:23

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, 28 September, 2015 - 14:15

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Mon, 09/28/2015 - 04:47

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ีประจำงานพัฒนานักศึกษา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 28, 2015 - 11:45 to Wednesday, October 7, 2015 - 11:45

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวสมัครงาน - Mon, 09/28/2015 - 04:02

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_2.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 28, 2015 - 11:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวสมัครงาน - Fri, 09/25/2015 - 09:36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 25 September, 2015 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์

ข่าวสมัครงาน - Fri, 09/25/2015 - 05:07

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 25 September, 2015 - 12:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ข่าวสมัครงาน - Fri, 09/25/2015 - 05:04

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 25 September, 2015 - 12:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ข่าวสมัครงาน - Wed, 09/23/2015 - 08:56

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, 23 September, 2015 - 16:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์

ข่าวสมัครงาน - Wed, 09/23/2015 - 08:54

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, 23 September, 2015 - 16:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ข่าวสมัครงาน - Wed, 09/23/2015 - 06:46

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, 23 September, 2015 - 13:45

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ข่าวสมัครงาน - Wed, 09/23/2015 - 02:45

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ

     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดการประกาศ

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวสมัครงาน - Tue, 09/22/2015 - 07:43

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, 22 September, 2015 - 14:30

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Tue, 09/22/2015 - 03:39

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize สาขาการจัดการ.pdf92.34 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Mon, 09/21/2015 - 11:57

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำสาขาพืชศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, 21 September, 2015 - 18:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์

ข่าวสมัครงาน - Wed, 09/16/2015 - 06:31

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรายบุคคลโดยวิธีตกลงราคาเพื่อทำงานเหมา ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์ จำนวน 1 คน

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, 16 September, 2015 - 13:30