• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ คร้ังที่ 1/2564

ข่าวสมัครงาน - Fri, 02/19/2021 - 07:58

                    วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นทุ่งใหญ่ ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศแก้ไขเลขที่ตำแหน่งผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 1/2564

ข่าวสมัครงาน - Fri, 02/19/2021 - 06:49

                        วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศแก้ไขเลขที่ตำแหน่งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 1/2564

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เรียกผู้ผ่านการขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข่าวสมัครงาน - Thu, 02/18/2021 - 07:56

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เรียกผู้ผ่านการขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิท

read more

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลก่ารสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ข่าวสมัครงาน - Mon, 02/15/2021 - 10:06

 ประกาศผลก่ารสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการคัดเลือก  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา คร้ังที่ 1/2564

ข่าวสมัครงาน - Mon, 02/15/2021 - 08:54

               วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา คร้ังที่ 1/2564

 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ข่าวสมัครงาน - Mon, 02/15/2021 - 08:51

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)...

ข่าวสมัครงาน - Thu, 02/11/2021 - 02:15

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Wed, 02/10/2021 - 09:55

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ครั้งที่ 3 2564.pdf134.43 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เรียกผู้ผ่านการขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข่าวสมัครงาน - Wed, 02/10/2021 - 06:37

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง  เรียกผู้ผ่านการขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

read more

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข่าวสมัครงาน - Wed, 02/10/2021 - 06:10

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง   รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Tue, 02/09/2021 - 08:55

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Mon, 02/08/2021 - 07:32

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศ รปภ.1 อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, February 8, 2021 - 09:30 to Monday, February 15, 2021 - 16:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ข่าวสมัครงาน - Fri, 02/05/2021 - 04:21

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ข่าวสมัครงาน - Tue, 02/02/2021 - 08:35

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

คลิกที่นี่