• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลพิจารณาจ้างเหมาบริการจำนวน 61 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Fri, 12/25/2020 - 08:05

ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลพิจารณาจ้างเหมาบริการจำนวน 61 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon เปลี่ยนแปลงประกาศ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, December 25, 2020 - 15:00 to Tuesday, January 5, 2021 - 15:00

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ...

ข่าวสมัครงาน - Mon, 12/21/2020 - 10:09

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยา

read more

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วิทยาเขตตรัง

ข่าวสมัครงาน - Mon, 12/21/2020 - 08:54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, December 21, 2020 - 15:45 to Thursday, December 31, 2020 - 15:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 7/2563

ข่าวสมัครงาน - Wed, 12/16/2020 - 04:33

                    วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 61 ตำแหน่ง

ข่าวสมัครงาน - Tue, 12/15/2020 - 04:08

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันเวลารับสมัคร                                      วันที่ 14 - 18 ธันวาคม  2563 (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

         วันเวลาประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก             วันที่ 21 ธันวาคม  2563

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                       วันที่ 22 ธันวาคม  เวลา 09.00 น.

(ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานวิทยาเขตตรังสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมเล็กอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง)และ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                     วันที่  28 ธันวาคม   2563

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน                              วันที่  4 มกราคม  2564

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon จ้างเหมาบริการ 61 ตำแหน่ง.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, December 15, 2020 - 11:00 to Monday, January 4, 2021 - 11:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงาานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Wed, 11/18/2020 - 07:47

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงาานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล