• ภาษาไทย
  • English

ประกวดแข่งขัน “ Amazing of Banana Food Product”

ประกวดแข่งขัน  “ Amazing of Banana Food  Product”

จัดโดย สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

กติกา

การแข่งขันรอบที่ 1

ผู้สนใจส่งเอกสารขนาด A4 ที่  purinpaka@gmail.comส่งไม่เกิน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

และประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ภายใน วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

รายละเอียด มีดังนี้

 1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 2. รูปของผลิตภัณฑ์ (บังคับ) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางจำหน่ายได้เป็นหน่วยชิ้นในลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหาร
 3. ส่วนผสม และราคาซื้อของวัตถุดิบ (ภาษาไทย)
 4. วิธีทำ (ภาษาไทย)
 5. ต้นทุนต่อหน่วยผลิต (ภาษาไทย)
 6. แนวความคิดที่เลือกผลิตภัณฑ์นี้มานำเสนอ

การแข่งขันรอบที่ 2

 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 ทีม จะได้รับแบบประเมินของคะแนนที่ใช้เพื่อการประเมิน 100 คะแนน
 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องจัดส่งคลิปวิดีโอของขั้นตอนการทำ(ภาษาไทย) และ คำบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (ภาคภาษาอังกฤษ) และวิธีการทำ ที่ purin@gmail.com ภายในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 ทีม จะได้รับ ค่าวัตถุดิบ  ทีมละ 3,000 บาท เพื่อใช้ในการแข่งขัน
 4. โดยการแต่งกาย และบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารต้องเป็นตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เช่น หมวก ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดหามาเอง
 5. ช่วงเวลาแข่งขัน 13.00-16.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
 6. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นการสิ้นสุด และ ประกาศผล เวลา 16.30 น.

ทีมชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 2 ทีม ทีมละ 1,500 บาท

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 ทีม ทีมละ 1,000 บาท

* หมายเหตุ อุปกรณ์นำมาเอง ทีมละ 2 คน เป็นนักศึกษา มทร.ศรีวิชัยเท่านั้น*

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
File ประกวด.docx17.46 KB