• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ บริเวณอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ณ บริเวณอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  โดยได้รับเกียรติจาก  นายดนัย  เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม   โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกรู รัชกาลที่ 10  ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการ “ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน “ และออกหน่วยบริการของหน่วยงานต่างๆที่สังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชในพื้นที่ตลอดจนถึงหน่วยงานภาคเอกชน  ซึ่งบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยนำผลิตภัณฑ์ของคณะฯ อาทิ น้ำผลไม้กระป๋อง กุนเชียง ข้าวยำศรีวิชัย เป็นต้น มานำเสนอและจัดจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการทำก๋วยเตี๋ยวเส้นสด ของนักศึกษาคณะฯ อีกด้วย