บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการทำอาหารถิ่นภายในงานเทศกาลปิดกรีด อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ราย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการทำอาหารถิ่น อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ภายในงานเทศกาลปิดกรีด ซึ่งดำเนินการอยู่ภายใต้การดูแลของอำเภอนาบอน โดยมีรายการอาหารที่ใช้สำหรับการแข่งขัน ได้แก่ เมนูอาหารจีน แฮกึ๊น และหมี่ซั่วน้ำแดง และเมนูอาหารไทย แกงส้มปลาทับทิมและข้าวยำใบไม้ การแข่งขันดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมทางด้านอาหารใต้ไว้ให้คงอยู่สืบไป