นักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการเข้าสอบสมรรถนะวิชาชีพภาคปฏิบัติการ “โมดูลวิทยาการการประกอบอาหาร”

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ชั้นปีที่ 4 ดำเนินการเข้าสอบสมรรถนะวิชาชีพ ภาคปฏิบัติการ “โมดูลวิทยาการการประกอบอาหาร” กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม AG 21 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและระบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน) โดยมีรายวิชาที่ใช้จัดสอบ ได้แก่ วิชาอาหารนานาชาติ อาหารว่างและเครื่องดื่ม และวิชาขนมไทยยุคใหม่ ผลการสอบ นักศึกษาสอบผ่านทุกคน