นักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการเข้าสอบปฏิบัติการสมรรถนะวิชาชีพ “โมดูลโภชนาการ”

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ชั้นปีที่ 4 เข้าสอบปฏิบัติการสมรรถนะวิชาชีพ “โมดูลโภชนาการ” โดยแบ่งเป็นการสอบปฏิบัติการในรายวิชาโภชนาการผู้สูงวัย วิชาโภชนบำบัด และวิชาโภชนาการชุมชน ผลสรุปว่านักศึกษาสอบผ่านทุกคน