นักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ โมดูลโภชนาการ ฝึกปฏิบัติการการทำ “ผงโรยข้าว” อาหารสำหรับผู้สูงวัย

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ “โมดูลโภชนาการ” รายวิชาโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย หน่วยเรียนนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงวัย ปฏิบัติการ “ผงโรยข้าว” ประกอบด้วย ผงโรยข้าวลดไขมัน ผงโรยข้าวเสริมแคลเซียม ผงโรยข้าวเสริมเส้นใย ผงโรยข้าวปรับปรุงรสชาติ ผงโรยข้าวเพิ่มพลังงาน ผงโรยข้าวเสริมโปรตีน ซึ่งเป็นอาหารผู้สูงวัยที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ให้คุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนใน 1 หน่วยบริโภค ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนต่อความต้องการของร่างกายผลิตภัณฑ์ที่เน้นทานน้อยแต่ได้รับพลังงานเพียงพอ