ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่