บุคลากร มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีฯ ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา บุคลากรสังกัดหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา มนตราลักษณ์ หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชและสังกัดหน่วยงานระดับคณะ เดินทางเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567  โดยมี นายสงวนพงศ์ พินสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยภริยา หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และพสกนิกรชาวอำเภอทุ่งใหญ่ ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช