• ภาษาไทย
    • English

วิธีการใช้เครื่องวัดค่าสี UltraScan VIS เพื่อศึกษาลักษณะสีของตัวอย่างที่เป็นของเหลวทึบแสง