• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์ เดชศักดิ์ วิจิตย์พันธ์ และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สอนจัดดอกไม้ให้กับสมาชิกสหกรณ์

อาจารย์ เดชศักดิ์  วิจิตย์พันธ์  และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สอนจัดดอกไม้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์ อ.ทุ่งสงครับ