• ภาษาไทย
    • English

คณบดี บุคลากร และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

คณบดี บุคลากร และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศาลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช