• ภาษาไทย
    • English

ทุ่งใหญ่วิชาการสืบสานวัฒนธรรม ณ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 28-30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดงาน ทุ่งใหญ่วิชาการสืบสานวัฒนธรรม  ซึ่งในงานก็ได้มีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ  การบริการวิชาการ

~