• ภาษาไทย
    • English

โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในการทำขนมไข่โบราณ ครองแครงกรอบ ซาลาเปา และปาท่องโก๋ สังขยา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดดำเนินโครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพ โดย ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์ และ ผศ.ชไมพร เพ็งมาก พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในการทำขนมไข่โบราณ ครองแครงกรอบ ซาลาเปา และปาท่องโก๋ สังขยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  ณ กลุ่มแม่บ้าน ตำบลคลองเส  อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช