• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสามหลังแบบยั่งยืนปีที่ 2 การอบรมและให้ความรู้ด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือในการแปรรูปอาหาร แก่สมาชิกกลุ่มกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสามหลังแบบยั่งยืนปีที่ 2 : กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรมและให้ความรู้ด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือในการแปรรูปอาหาร แก่สมาชิกกลุ่มกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง เมื่อในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์, ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ และเจ้าหน้าเทคนิคประจำคณะฯ ภายในโครงการได้มีจัดให้ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ การตรวจเช็ค และซ่อมแซมตู้อบลมร้อน                    ซึ่งมีปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิและการตั้งเวลาใช้งาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งทางกลุ่มมีความต้องการซ่อมแซมตู้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ “กล้วยอบธัญพืช” และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ที่มากขึ้นนอกเหนือจากการผลิตกล้วยกรอบทองเพียงผลิตภัณฑ์เดียวของทางกลุ่มในปัจจุบัน