• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสามหลังแบบยั่งยืนปีที่ 2 : กิจกรรมย่อยที่ 4 การอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย แก่สมาชิกกลุ่มกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสามหลังแบบยั่งยืนปีที่ 2 : กิจกรรมย่อยที่ 4 การอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย แก่สมาชิกกลุ่มกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง เมื่อในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ชไมพร เพ็งมาก, ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในการทำกล้วยอบเนย(เบรกแตก) และกล้วยธัญพืช ซึ่งเป็นการพัฒนาสายผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพิ่มเติมให้แก่ทางกลุ่มนำไปผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป