• ภาษาไทย
    • English

อก.จิตอาสาปลูกป่า พัฒนาชนบท ในระหว่างวันที่18-19 พฤษภาคม 2559

อก.จิตอาสา: ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการค่าย อก.จิตอาสาปลูกป่า พัฒนาชนบท ในระหว่างวันที่18-19 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช