• ภาษาไทย
    • English

ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย

กระทรวงอุตฯ ประกาศความสำเร็จโครงการ “1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” (OPOAI) พร้อมเชิดชูสถานประกอบการดีเด่น ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย ก้าว

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/499113