• ภาษาไทย
    • English

คณาอาจารย์ จนท.และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมให้บริการขนมและน้ำในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดท่ายางครับ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณาอาจารย์ จนท.และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมให้บริการขนมและน้ำในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดท่ายางครับ