• ภาษาไทย
    • English

จัดบูทประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีปากพนัง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพาพันธ์ 2561 โรงเรียนสตรีปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ได้จัดกิจกรรมวิชาการ ส.ป.น. ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้จัดบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ สาธิตวิธีการทำข้าวยำศรีวิชัยจากนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ผกามาส ปุรินทราภิบาล และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะฯ