• ภาษาไทย
    • English

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

26 ก.พ. 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ (วว.)  นำโดย  ดร.ธเนตร เตชะเสน ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ดร.พิมพ์พันธ์ ศรีพิพิธ นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส และ ผจก.ธนาคารออมสิน (สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาสินค้าโอทอป ตามนโยบาลรัฐบาล) ได้ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยคณบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี. และรองคณบดี ฝ่ายวิชาการผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน และคณะเทคโนโลยีการจัดการ นำโดย อ.เจษฎา ร่มเย็น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ในวันนี้ เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลจาก ตำบลขนาบนาก อ.ปากพนัง กลุ่มปลูกส้มโอทับทิมสยาม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง (มีไร่สวัสดิ์สุข และสวนเพชรมงคล )