• ภาษาไทย
    • English

บริการวิชาการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์คลองเส


     วันที่ 26 มีนาคม 2561 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร ผศ.ชไมพร เพ็งมาก และ ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ ลงพื้นเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธิตการทำปลาส้ม และปลาใส่อวนจากปลาที่ผลิตได้ในท้องถิ่น เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ เสริมรายได้แก่กลุ่มแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์คลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม